Apostil işlemi bir ülkede resmi olarak geçerli olması için yaptırılan bir çeşit onay işlemidir. Apostil Onayı, Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı’nda imzalanmış ve taraf ülkelerde de geçerliliği olan resmi bir tasdik şerhidir. Bu onay, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin anlaşmayı imzalayan diğer bir ülkeye ibraz edilmesi durumunda belgenin tanınmasını ve geçerli olmasını sağlar. Apostil Onayı, hangi ülkede düzenlendi ise o ülke içinde ücretsiz olarak verilir. Apostil Onayı, belge üzerinde yazanların doğruluğunu değil, belgede yer alan mühür, damga ve imzanın geçerliliğini onaylar.

İdari belgeler, nüfus kayıt örneği, sağlık raporu, mezuniyet belgesi, vekaletnameler, diploma, evlilik cüzdanı, ticari evraklar gibi resmi belgelerin başka ülkelerde de geçerli olması için Apostil Onayı yaptırılması gerekmektedir.

Apostil Belgesinde Olması Gerekenler

 • Belgenin düzenlendiği ülke adı
 • Belgeyi imzalayan kişinin adı ve soyadı
 • Belgeyi imzalayan kişinin ünvanı ya da sıfatı
 • Belgeye basılan mührün ait olduğu makam bilgisi
 • Belgenin tasdik edildiği yer
 • Tasdik edildiği tarih
 • Apostil onayını düzenleyen makam
 • Apostil numarası
 • Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi
 • Apostili hazırlayan yetkili imzası

Apostil Onayı Nereden Yapılır?

Noterde onaylatılan apostil evrakını noterin bağlı bulunduğu kaymakamlıkta mühür yaptırılarak gerçekliğini onaylatabilirsiniz. Valilikler Apostil Onayında en üst makamdır. Apostil belgenin noter tarafından tasdik edilmeli ve kaymakamlık tarafından mühürlenmelidir. Bu işlemleri yapmadığınız takdirde belgeniz uluslararası geçerliliği olmayacaktır. Onayları alınan belgeyi ilgili ülkenin konsolosluğuna evrakınızı götürebilirsiniz. 

Apostil tasdik şerhi koymaya yetkili makamlar:

 • İdari Belgelere: Valilikler, Kaymakamlıklar, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri
 • Adli Belgelere: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları

Apostil Onayı ve Apostil Mührü Geçerlilik Süresi Ne Kadar

Apostil Onayı bulunan belgenin belirli bir geçerlilik süresi yoktur. Apostil Mührü bulunan belgenin bir geçerlilik süresi bulunuyorsa belgenin geçerlilik süresi sona erdiğinde Apostil işlemi de geçersiz olmuş sayılır. Aynı zamanda nüfus kayıt örneklerine yapılan apostil işleminin ise altı ay geçerliliği bulunmaktadır.

Apostil Anlaşması Olan Ülkeler

1- Almanya Federal Cum.

2- Amerika Birleşik Devletleri

3- Andora

4- Antigua ve Barbuda

5- Arjantin

6- Arnavutluk

7- Avusturya

8- Avustralya

9- Azerbaycan

10- Bahama Adaları

11- Barbados

12- Belçika

13- Belize

14- Beyaz Rusya (Belarus)

15- Bosna-Hersek

16- Botswana

17- Brunei

18- Bulgaristan

19- Cook İsland Adaları

20- Çek Cumhuriyeti

21- Çin Halk Cum.

22- Danimarka

23- Dominik Cum.

24- Ekvator

25- El Salvador

26- Ermenistan

27- Estonya

28- Fiji

29- Finlandiya

30- Fransa

31- Grenada

32- Güney Afrika

33- Gürcistan

34- Hırvatistan

35- Hindistan

36- Hollanda

37- Honduras

38- İngiltere

39- İrlanda

40- İspanya

41- İsrail

42- İsviçre

43- İsveç

44- İzlanda

45- İtalya

46- Japonya

47- Kıbrıs Rum Kesimi

48- Karadağ

49- Kazakistan

50- Kolombia

51- Kore Cumhuriyeti

52- Lesotho

53- Letonya

54- Liberya

55- Lehistan

56- Litvanya

57- Lüksemburg

58- Macaristan

59- Makedonya

60- Malawi

61- Malta

62- Marshal Adaları

63- Mauritus

64- Meksika

65- Monako

66- Moldovya

67- Namibia

68- Niue

69- Norveç

70- Panama

71- Polonya

72- Portekiz

73- Romanya

74- Rusya Federasyonu

75- Saint Vincent ve Granada

76- Samoa

77- San Marino

78- Santa Kitts ve Nevis

79- Santa Lucia

80- Seyşeller

81- Sırbistan

82- Slovakya

83- Suriname

84- Slovenya

85- Swaziland

86- Tonga

87- Trinidad ve Tobago

88- Türkiye

89- Ukrayna

90- Venezuella

91- Yeni Zelanda

92- Yunanistan