Home » Kurum / Şirket Kararı Çevirisi

Kurum / Şirket Kararı Çevirisi

Şube açılışı, yetkilendirme, sermaye artış veya azalışı, adres değişikliği ve sair konulardaki kurumlar veya şirketlerin hissedarlar kurulu, genel kurul veya yönetim kurulu kararları, eğer yurtdışında veya yabancı bir kurum veya firma ile işlem yapılacak ise Kurum / Şirket Kararı Çevirisi edilip gereken onaylardan geçmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra bu kararların sonucu düzenlenecek imza sirküleri, yetki belgeleri vs. belgelerin ekinde müstenidat veya dayanak olarak eklenen kararlar çoğu zaman karşıdaki ülkenin yetkilileri tarafından tercümeleri talep edilmektedir. Alle Tercüme Bürosu kurum veya şirket kararlarını diğer ticari ve hukuki belgeler gibi özenle tercüme edip ilerde herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması adına gereken bütün onayları almaktadır.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Kurum / Şirket Kararı Nedir?

Kurumlar/şirketler kolektif yapılardır ve karar alma süreçlerinin sonucunda aldıkları kararlar resmi evrak niteliğindedir. Gerek kurum ya da şirket içi işleyişin sürdürülmesi gerekse de değişik faaliyetlerin devam edebilmesi için çalışmaların, yetkilendirmelerin ya da görevden almaların resmi karar mekanizmaları işletilerek verilmesi ve bu kararların belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle şirket ya da kurum kararları resmiyette karşılığı olan hükümlerdir. Bazen bir çalışana olağanüstü yetkiler verilir bazen şirketlerin geleceğine yön verecek ortaklıklar kurulur bazen de şirket ya da kurumlar kendilerini fesheder. İşte bütün bu süreçlerde alınan kararlar şirket ya da kurum kararları olarak tanımlanmaktadır.