Home » Belge Tercümeleri » Website Çevirisi

Web Site Çevirisi

Bir web site çevrilirken sadece farklı dillerde yayınlansın diye çevrilmiyor, sitenin çevrilmesinin amacı, diğer dillerde konuşan müşterileri, muhatapları ve okuyucuları sitenin ana dilinde olduğu gibi etkilemek ve mesajı aynı etkiyle karşı tarafa aktarmaktır. Bu mesaj bir ürün veya hizmetin pazarlaması, bir bilginin paylaşılması, bir haber veya sanatın yayınlanması veya bir hedefin geliştirilmesi olabilir. Bu yüzden bu mesaj yanlış gramer ve cümleler ile paylaşılır ise karşı tarafta ters etki bile yaratabilir ve web sitesini yayınlayan şirket veya kurum ve kişinin itibarını bile zedeleyebilir. Web siteleri herkesin erişimine açık olduğundan dolayı bir nevi şirket veya kurumun yüzü ve kimliği sayılmaktadır. Yabancı müşteriler veya muhataplara karşı sağlam bir imaj sergilemek için şirketler veya kurumların web sitelerinin çevirisi büyük önem taşımaktadır.

Alle Tercüme Bürosu web sitelerini her zaman özenle ve yabancı dilin yerel kültür ve terminolojisine uygun bir şekilde tercüme etmektedir. Alle Tercüme Bürosu web sitelerin çevirisini Lokalizasyon / Yerelleştirme kurallarını göz önünde bulundurarak bu alanda uzmanlaşmış kadrosu ile gerçekleştirmektedir.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Lokalizasyon / Yerelleştirme Nedir?

İnsanlık, tarihin en eski zamanlarından beri farklı kültürlerin ve toplulukların birbirleriyle kurdukları iletişim biçimleriyle gelişmiştir. Kültürel farklılıklar ve farklı diller insanların birbirlerini anlamalarını zorlaştırsa da tercüme faaliyetleri ve kültürlerin diğer kültürlerce anlaşılmasını olanaklı hale getiren çalışmalar bu zorlukları aşmada önemli roller oynamıştır. Farklı kültürlerin kendilerine özgü söyleyiş biçimleri, kültürel kalıpları ve sadece o kültürde anlamı olan sözcükler anlaşılmayı da zorlaştırmıştır. Yerelleştirme kavramı tam da bu süreci ifade eden bir çeviri türüdür. Başka kültürlerin birbirlerine uyarlanması olarak da özetlenebilecek olan bu çeviri faaliyeti edebiyattan sanatın değişik dallarına kadar birçok alanda uygulanabilmektedir. Özellikle teknolojik çağın beraberinde getirdiği yeniliklerden olan web sitelerinin hitap ettiği alandaki dil ve kültüre uyarlanması ve o dil ve kültürdeki kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermesi büyük önem taşımaktadır.