Home » Sözlü Çeviri » Noterliklerde Sözlü Çeviri

Noterliklerde Sözlü Çeviri

Türkçe okuma ve yazması olmayan yabancı kurum veya şirketlerin yetkilileri veya temsilcileri veya kişiler noterliklerde resmi işlemlerini noterliklerden yemin zaptına sahip olan yeminli tercümanların eşliğinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Düzenlenecek vekaletnameler, yetki belgeleri, imza sirküleri, araç alış ve satışları vs. resmi belgelerin noterde düzenlenmesinde belge sahibinin isteklerinin doğru bir şekilde aktarılması için yeminli tercümanın bulunması şarttır. Yeminli tercüman noter memuruna yabancı kişinin isteklerini tam ve eksiksiz olarak aktarıp ve noter memuru tarafından ilgili belge düzenlendikten sonra tekrar yeminli tercüman tarafından ilgili yabancı okunup anlattıktan sonra onaylaması halinde imzalanıp ve noterlik tarafından kaşelenir ve kendisine teslim edilir. Böylelikle dikkat ve özen gerektiren noter işlemleriniz, eksiksiz ve tam olarak gerçekleşmiş olur. Alle Tercüme Bürosu anlaşmalı olduğu noterliklerde ve müşterinin talebi halinde diğer noterliklerde de yabancılar için sözlü tercüman kadrosundan en iyi tercümanları sağlayıp resmi işlemleri güvenle gerçekleştiriyor.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Noterlikler, birçok yasal işlemlerin ve hukuki süreçlerin yapıldığı kurumlardır. Her insanın noterliklerdeki işlemlerini başarıyla sonuçlandırması, buradaki işleyişi iyi bilmesiyle orantılıdır. Özellikle yabancı uyruklu, Türkçe okuma ve yazması olmayan şahısların noterliklerde resmi işlemlerini noterliklerden yemin zaptına sahip olan yeminli tercümanların eşliğinde gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir. Düzenlenecek vekaletnameler, muvafakatname, taahhütname, araç alış ve satışları, nikah ve tapu işlemleri, vatandaşlık belgeleri vs. resmi belgelerin noterde düzenlenmesinde belge sahibinin tam isteği doğru bir şekilde aktarılması için yeminli tercümanın bulunması şarttır. Tercümanın hem noter yetkililerinin taleplerini hem de tercümanlık hizmeti verdiği bireyin işlemlerini olduğu gibi aktarması, doğru sonuç almanın en etkin yoludur. Yeminli tercüman noter memuruna yabancı kişinin tam isteğini aktarıp ve noter memuru tarafından ilgili belge düzenlendikten sonra tekrar yeminli tercüman tarafından ilgili yabancıya okunup anlattıktan sonra onaylaması halinde imzalanıp ve noterlik tarafından kaşelenir ve kendisine teslim edilir. Alle Tercüme Bürosu anlaşmalı olduğu noterliklerde ve müşterinin talebi halinde diğer noterliklerde de yabancılar için sözlü tercüman kadrosundan en iyi tercümanları sağlayıp resmi işlemleri güvenle gerçekleştirmektedir.