Home » Belge Tercümeleri » Pazarlama Dosyaları Çevirisi

Pazarlama Dosyaları Çevirisi

Katalog, broşür, kullanım kılavuzu, kitapçık gibi Pazarlama Dosyaları Çevirisi bir ürün veya hizmetin yabancı müşteri veya muhataplara sunulması açısından oldukça önem arz etmektedir. Pazarlama Dosyaları Çevirisinde ürün veya hizmeti etkili bir şekilde tanıtmak ve özelliklerini aktarmak deneyim ve hedef dilde hakimiyet gerektiriyor. Yabancı bir kişi bir pazarlama dosyasının metni okurken kendi ana dilindeki gibi akışkan bir şekilde hiç takılmadan okuması lazım, aksi takdirde gereken etkiyi karşı tarafta bırakmaz ve ürün veya hizmet sunumu başarısız kalacaktır. Alle Yeminli Tercüme Bürosu hedef dili ana dili seviyesinde bilen kadrosu ile birlikte pazarlama dosyalarını pazarlama amaçları doğrultusunda tercüme etmektedir.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği