Home » Belge Tercümeleri » Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje yönetimi sadece kurumsal müşterilere özel sunulan bir hizmet olup farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin dil ile ilgili sorun ve ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında başta müşterilerin sorunları, ihtiyaçları, beklentileri, hedef ve amaçları doğru bir şekilde analiz edilerek, proje yöneticisi atanıp, projeye en uygun ekip üyeleri seçilerek kalite kontrolüne kadar titiz bir çalışma ile proje hayata geçirilir ve müşterisine teslim edilir.

Bazı şirketlerde, personel yetersizliği, uzmanlık eksikliği, zamansal sorunlar ve kalifiye ve alanında eğitimli çalışanları bir araya toplayamama nedenlerden dolayı planlanan projeler başarısızlık ile sonuçlanır. Bir projenin başarısı aşağıdaki faktörlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesine bağlıdır;

 • Proje Kapsamının Belirlenmesi
 • Müşterinin Hedef ve Amaçlarının Belirlenmesi
 • Bütçe Belirlenmesi
 • Zaman Çizelgesi ve Süreç Belirlenmesi
 • Proje Yöneticisinin ve Takım Üyelerinin Belirlenmesi
 • Orjinal Materyallerin Analizi
 • Ekip Eğitimi
 • Ara Denetimlerin Yapılması
 • Kalite Kontrolü Yapılması
 • Müşterinin Talep Ettiği Formatta Hazırlanması
 • Teslim Sonrası Destek ve Danışmanlık hizmetine devam edilmesi

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Doğal olarak uzmanlıkları dil üzerinde olmayan şirketlerin bu süreci yürütmeleri, takip etmeleri ve sonuçlandırmaları  maliyetli ve başarı oranı düşük olacaktır. Dil ile ilgili projelerde uzmanlaşmış Alle Tercüme Bürosu bugüne kadar birçok yurtiçi ve yurtdışı projelere katılarak müşterilerinin hedef ve gayelerine ulaşmalarında katkıda bulunmuştur. Yüksek müşteri memnuniyeti oranı bu alanda uzmanlaştığımızın bir göstergesidir. Başlıca katıldığımız ve deneyim sahibi olduğumuz projeler aşağıdaki gibidir;

 • İhale Dökümanları Hazırlama
 • Kurumsal Sunum Hazırlama
 • Film ve dizi Çevirisi ve altyazısı
 • Website ve yazılım yerelleştirme
 • Ticari anlaşmalar ve sözleşmelerin süreçleri
 • Eğitim Setleri
 • Kitap ve yayıncılık
 • Dergi, gazete ve diğer online ve basılı yayınlara içerik hazırlanması
 • Ürün veya hizmet tanıtım ve pazarlaması
 • Kütüphane verileri dijitalleştirmesi vs.

Dil ile ilgili projelerinizin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.