Home » Belge Tercümeleri » Vergi Levhası Çevirisi

Vergi Levhası Çevirisi

Yurtdışında firma adına yapılacak ticari işlemlerde vergi levhası çevirisi yapılması gereken şirket belgelerinin en önemli evraklarından biri sayılmaktadır. Vergi levhası firmanın mali kimliğini gösterdiğinden dolayı bir kimlik veya pasaport gibi çevirisi yapılırken tüm detaylar bir harf olsa dahi doğru tercüme edilmelidir. Yurtdışında dosya, sözleşme, fatura vs. belgeler şirketin vergi levhasındaki bilgilere dayanarak düzenlendiğinden dolayı vergi levhası çevirisindeki yanlışlıklar bütün işlemi olumsuz yönde etkileyebilir. Alle Tercüme Bürosu, şirketlerin evraklarını tercüme ederken ilk önce vergi levhasından başlayıp, vergi levhası çevirisinin kontrolleri tamamlandıktan sonra diğer evrakların çeviri kontrolünde vergi levhasını baz alarak şirketin bilgilerini tüm evraklarda kontrol etmektedir.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Vergi Levhası Nedir?

Maliye Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından şekli, içeriği ve detayları belirlenen, vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden hesaplanarak miktarının yazılı olduğu resmi belgedir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından her sene firmalar için yıllık olarak hazırlanan Vergi Levhası, vergi mükellefi olan her kişi ve kurumun bulundurması zorunlu olan evraklardan biridir. Ticari kazanç sahipleri, belirli kanuni şartlara uygun faaliyet yürüten zirai kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerdeki her bir ortak; yine kurumlar vergisi mükellefi olan anonim şirketler, limited şirketler ve eshamlı komandit şirketler vergi levhası bulundurmak zorundadırlar.