Home » Belge Tercümeleri » Banka ve Maaş Belgeleri Çevirisi

Banka ve Maaş Belgeleri Çevirisi

Hem çalışma hayatında hem de resmi işlemlerde çoğu zaman talep edilen banka belge ve dekontları ile maaş bordroları ve buna dair evrakın tercümesi işlerimizin yolunda gitmesi için büyük önem arz etmektedir. Maaş bordroları genelde belirli şablonlardan oluşmaktadır ve çeşitli iş kollarında küçük bazı değişiklikler gösterebilmektedir. Aynı şekilde banka belgeleri de yaklaşık olarak benzer formlarda ve benzer terim ve şablonlarla hazırlanmaktadır. Ancak bu konuya dair terminolojiyi iyi bilmeyen ve konuya hâkim olmayan bir tercümanın hatalı çevirisi bütün işlerin yanlış bir yola sapmasına yol açabilir. Bu nedenle konuya ve dile hâkim, banka ve çalışma hayatının terminolojisini iyi bilen tercümanlarla çalışmak önemlidir.

Alle Tercüme Bürosu olarak banka dokümanları ve maaş bordro ve belgelerinin tercümesinde profesyonel ve alanında uzman tercümanlarla çalışıyoruz ve bize başvuran bütün müşterilerimizin tercüme işlerini yetkin bir şekilde yapıyoruz.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği