Home » Belge Tercümeleri » Gümrük Evrakları Çevirisi

Gümrük Evrakları Nedir?

Gümrük Evrakları Çevirisi yurtdışı ile yapılan ticaret işlemlerinde talep edilen belgelerden biridir.  Gümrük işlemlerin hızlanması, ithal ve ihraç olan malların yanlış çeviri sebebiyle beyan edilememesi sonucunda harç ve vergilerin artmaması ve ilgili firmanın ticaret işlerinin duraksamaması adına Alle Yeminli Tercüme Bürosu söz konusu olan Gümrük Evrakları Çevirilerini  büyük bir  özenle tercüme etmektedir. Alle Tercüme bünyesinde çevirisi yapılan gümrük belgeleri aşağıdaki gibidir.

Gümrük Beyannamesi, Ticari Fatura, Proforma Fatura, Orijinal Fatura, Navlun Faturası, Tasdikli Fatura, Menşe Şahadetnamesi, A.TR Dolaşım Belgesi, EUR. Dolaşım Sertifikası, Tedarikçi Beyanı, Karneler, Gözetim Belgesi, Sigorta Belgeleri, Konşimento, Taşıma Belgeleri ve Çek Listesi

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Gümrük Evrakları Çevirisi

Küresel ticaretin yaygınlaştığı bir dünyada en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında uluslararası ticaret ve gümrük işlemleri gelmektedir. Dünyadaki bütün devletlerin kendi iç pazarlarını korumak için koymuş olduğu gümrük duvarları, yine ilgili devletlerin yasaları tarafından çizilen sınırlar dahilinde ticarete ve uluslararası pazarlara açılabilmektedir. Ticari işlemler için gümrük evraklarının hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Gümrük evrakları çeşitlilik gösterdiği gibi sektörden sektöre de farklılık gösterebilmektedir. Bu belgeler arasında en başta gümrük beyannamesi, işlemlerde kullanılacak faturalar ve farklı kurumlardan temin edilen izin belgeleri gelmektedir. Hem Türkiye’de hem de ilgili diğer ülkelerde istenen bütün bu evraklar, eksiksiz ve kurallara uygun şekilde hazırlanmalıdır.