Home » Belge Tercümeleri » Apostil Onaylı ve Kaymakamlık Tasdikli Çeviri

Apostil / Tasdik Nedir?

Uluslararası alanda değişik iş ve amaçlar için kullanılan belgelerin gerçekliğinin onaylanması için geliştirilen belge onay sistemi, Apostil olarak adlandırılmaktadır. 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla kuralları tespit edilen Apostil’in Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler nezdinde geçerliliği bulunmaktadır. Bu belge onay sistemi, üye ya da taraf devletin saptadığı yerel bir kurum ya da merci, bakanlık, kuruluş vb. belgenin gerçek olduğunu onaylayarak başka bir üye ya da taraf ülkede Lahey Konvansiyonu’nda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılabilmesini olanaklı hale getirir. Apostil belgelerinin belirlenmiş bazı kuralları vardır ve bu kurallara göre düzenlenmek zorundadır.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Apostil Onaylı Kaymakamlık Tasdikli Çeviri

Eğer evraklar tercüme edilerek veya tercüme etmeden yurtdışına gönderilecek ise ülkeye bağlı olarak (Türkiye’de) kaymakamlık tarafından Apostil veya tasdik şerhi eklenmesi gerekmektedir. Apostil sözleşmesine dahil olan ülkelere gidecek evrak tercüme edilmiş ise noter onayından sonra bulunan ilin kaymakamlığına sunularak Apostil şerhi eklenir. Apostil sözleşmesine taraf olan ülkelere gidecek olan evrak Apostil şerhi eklendikten sonra başka herhangi bir onay gerektirmeden doğrudan ilgili ülkeye gönderilebilmektedir. Diğer yandan Apostil sözleşmesine taraf olmayan ülkelere gidecek evraklar, tercüme edilip noter onayından geçtikten sonra tasdik şerhi eklenmek üzere kaymakamlığı sunulacaktır, ancak tasdik şerhi eklendikten sonra Dışişleri Bakanlığı ve ilgili ülkenin konsolosluğunun onayına ayriyeten sunulması gerekmektedir.

Aynı şekilde yurtdışından gelen evraklar da eğer ilgili ülke Apostil sözleşmesine taraf ise Türkiye’ye göndermeden evvel Türkiye’de geçerli olabilmesi için ilgili ülkede yetkili makam tarafından Apostil şerhi eklenmelidir. Söz konusu olan ülke Apostil sözleşmesinin tarafı değil ise de Türkiye’de bulunan ilgili ülkenin konsolosluğu tarafından onaylanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır.

Alle Tercüme Bürosu, yurtdışına gönderilecek tercüme edilen evrakları noter onayından geçirdikten sonra kurum veya şirketler adına kaymakamlığa sunup gönderilecek ülkeye bağlı olarak Apostil veya Tasdik şerhini almaktadır. Bütün bu işlemleri sizin için usulüne uygun bir şekilde tamamlayarak işlerinizin yapılmasını sağlamaktadır.