Home » Belge Tercümeleri » Teknik Şartname Çevirisi

Teknik Şartname Nedir?

Bir ürünün ya da yapılacak işin satın alma, satma, yaptırma, imal ettirme, kiralama gibi işlemlerini yapmak isteyen tarafın düzenlediği ve her iki tarafın da uymayı kabul ettiği şartların tespit edildiği ve nasıl yapılması gerektiğinin izah edildiği dokümanlara Teknik Şartname denilmektedir. Teknik Şartnameler tarafların riayet etmeyi kabul ettiği sınırlar dahilinde hazırlanarak bir işin ya da ürünün ortaya çıkmasını kurallara ve ortak mutabakata dayandırır. Bu nedenle Teknik Şartnameler hazırlanırken tarafların kabul edebileceği ve işin ya da ürünün çerçevesini aşmayacak ölçülerde olmasına özen gösterilmektedir. Üstlenicinin koşullarını ağırlaştıran ya da işi yaptırmak isteyenlerin hedeflerini ıskalayan bir teknik sözleşme, uzlaşmayı zorlar. Bu nedenle Teknik Şartname / Teknik Sözleşme makul ve iki tarafın koşulları dahilinde gerçekleşir.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Teknik Şartname Çevirisi

Teknik şartnamelerin çevirisi, bir ihaleye veya projeye katılmak için verilecek kararlar, yapılacak planlamalar, belirlenecek bütçeler, kaynaklar ve finansmanlar, sağlanacak iş gücü ve teçhizat ve makineler ve diğer birçok konu açısından bir yol haritası gibi işin temelini oluşturmaktadır. Teknik şartnamede belirlenen koşullar, tarihler, sorumluluklar, taahhütler, istenilen teknik özellikler ve cezai şartlar harfiyen, hiçbir hata lüksü olmadan tercüme edilmelidir. Teknik şartnamedeki bir koşulun yanlış tercüme edilmesi, ihaleye veya projeye girecek firmanın yanlış plan yapmasına ve hatalı kararlar vermesine sebep olup, projenin sonunda belki büyük bir zarara uğratabilir. Dolayısıyla teknik şartnamelerin tercümesini bu alanda tecrübeli bir tercüme bürosuna bırakmak, bir firma veya kurum için en kritik kararlardan biridir. Alle Tercüme Bürosu teknik şartnameleri güvenilir ve deneyim sahibi kadrosu ile hedef dile tercüme edip ve hiçbir zaman kalite kontrolden geçirmeden müşterilerine teslim etmemektedir. Alle Tercümede bir teknik şartnamenin çevirisi kalite kontrolden geçmemişse o teknik şartnamenin çevirisi bitmemiş demektir.