Avada Accountant Demo
Hukuk Tercüme2022-02-24T14:00:09+03:00
Home » Uzmanlık Alanlarımız » Hukuk Tercüme

Hukuki Tercüme

Hukuk bütün dünyada işlerin yasalara ve nizama uygun bir şekilde yürümesi için gerekli bir sistemdir. Her ülkenin hukuk sistemi farklı olsa da dünyada sağlanan çeşitli uluslararası ve bölgesel birlikler ortak pek çok hukuk kurum ve sistemi de yaratmıştır.

Hukuki Tercüme

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Hukuki Tercüme Nedir?

Diğer taraftan davanın bir tarafı duruşmanın gerçekleştiği ülke dışında başka bir ülkede bulunuyor ise karar, çağrı, ihtar vs. tebliğ edilmesi, savunma ve ifadelerin alınması, eksik bilgi ve belgelerin temini, vs. için istinabe yoluna başvurulması gerekmektedir. Bunların yanı sıra dava sürecinde ve arabuluculuk sırasında tarafların görüşmeleri ve delilerini ve belgelerini karşı tarafa ve mahkemeye sunmaları gerekecektir. Davanın bir tarafı yabancı ise veya yurtdışında ise bahsettiğimiz bu süreç tamamen çeviri eşliğinde gerçekleşecektir. Ayrıca yurtdışına gönderilecek veya yurtdışından gelen vekaletnameler, taahhütnameler, beyannameler, ihtarnameler, muvafakatnameler de aynı şekilde diğer ülkede resmiyet kazanıp işleme alınabilmesi için tercüme edilip resmi makamların onayından geçmesi gerekmektedir.

Farklı bir belgenin tercümesine mi ihtiyacınız var? Buraya tıklayın.

Hukuk dili genelde hem terminoloji ve hem cümle kuruluşları açısından çok ağır ve karmaşık bir yapısına sahiptir. Dolayısıyla çeviri yapılırken ilk önce esas metnin terimlerini ve cümleleri iyi anlamak gerekmektedir. Daha sonra hedef dilin terminoloji ve hukuki dil yapısına uygun tercüme edilecektir. Bu yüzden tercüman her iki dilin hukuki terminoloji ve dil yapısına mükemmel derecede hâkim olması gerekmektedir. Alle Tercüme Bürosu olarak yıllarca  adliyelere, mahkemelere, avukatlara, firmalara, kurum ve kuruluşlara sunduğu hukuki çeviri deneyimi ile bu alanda uzman bir kadro oluşturmayı başarmış ve bu sağlam kadrosu ile hukuki çevirilerde kaliteli ve profesyonel bir hizmet sunmaya devam ediyor.

 • Mevzuat Çevirisi,
 • Ölüm Belgesi Çevirisi,
 • Patent Başvurusu,
 • Poliçe Çevirileri,
 • Bilirkişi Rapor Çevirisi,
 • Genelge Ve Kanun Çevirisi,
 • Beyanname Çevirisi,
 • Şirket Kuruluş Evrakları Çevirisi,
 • Tutanak, Sertifika,
 • Mahkeme Belgesi Çevirisi,
 • Sözleşme Çevirisi,
 • Mevzuat Çevirisi,
 • Resmi Gazete Çevirisi,
 • Ticari Sicil Gazete Çevirisi,
 • Gümrükleme Çevirisi,
 • Lisans Sözleşmesi,
 • Şirket Devri Çevirisi,
 • Aile Cüzdanı Çevirisi,
 • Kimlik Çevirisi,
 • Teslim Emri Çevirisi,
 • Yönerge Çevirisi,
 • Kefaletname Çevirisi,
 • Sigorta Poliçesi Çevirileri,
 • Vekaletname Çevirisi,
 • Kurul Kararı Çevirisi,
 • Yönetim Kurulu Kararları Çevirisi
Go to Top