Home » Belge Tercümeleri » Mahkeme Kararı Çevirisi

Mahkeme Kararı Çevirisi

Yurtdışıyla bağlantılı iş, eğitim, seyahat gibi birçok farklı durumda Mahkeme Kararı Çevirisi talep edilebilmektedir. Boşanma davaları, velayet, ağır ceza mahkemelerinin kararları, aile mahkemelerinin kararları, sulh ceza mahkemelerinin kararları, yargıtay ve temyiz kararları, askeri mahkeme kararları, istinabeler, savunmalar, gerekçeli kararlar, itirazlar, iddianameler, ifadeler vs. gibi belgelerin diğer ülkede resmi olarak tanınması için bilirkişiler tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Kimi durumlarda aile mahkemeleri tarafından verilen kararlar, sözgelimi velayet ve ziyaret hakları ile ilgili kararlar, yabancı bir ülkede talep edilebilmektedir. Mahkeme Kararı Çevirisi veya diğer hukuki çeviriler için için hem yemin zaptı olan hem de bilirkişilik belgesi olan Alle Tercüme Bürosu’nun hukuk tercüman kadrosu bu süreçte herkesin ihtiyaç duyabileceği belgeleri ve kararları usulüne uygun şekilde çevirmekte, gerektiğinde avukatlardan danışmanlık alarak süreci yürütmektedir.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Mahkeme Kararı Nedir?

İnsanlar gündelik hayatlarında mahkemelerle karşı karşıya gelebilmektedir. Bazen hukuki bir mesele, bazen adli bir olay bazense ticari bir dava ile ilgili meselelerde mahkemelerle muhatap olunabilir. Hukuki süreçlerin birçok farklı mecrada yürütüldüğü bilinmektedir ancak en yaygın ve kesinlik arz edeni mahkeme kararlarıdır. Herhangi bir ihtilaf veya anlaşmazlığın ya da yargılamaya konu olan durumun mahkeme heyeti tarafından ceza kanunları esas alınarak bir hükme bağlanması, mahkeme kararı olarak kabul edilmektedir. Mahkeme kararları sadece ilgili tarafları ilgilendirmemekte kimi zaman başka süreçlerin işlenmesinde de delil olarak kabul edilmektedir. Mahkeme kararı lehte veya aleyhte olabileceği gibi, herhangi bir neticeye bağlanmadan görevsizlikle ya da takipsizlikle de sonuçlanabilir. Bazen de yerel mahkeme kararı bir üst mahkemeye yapılan itirazla yeniden incelenerek üst mahkeme kararı olarak de bozulabilir ya da onaylanabilir. Bireylerin çeşitli resmi işlemlerini yapması için kimi zaman ilgili konudaki mahkeme kararları ispat belgesi olarak da kullanılabilmektedir.