Home » Belge Tercümeleri » Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi

Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi

Birçok ülkenin vize başvurularında nüfus kayıt örneği çevirisi talep edilmektedir. Nüfus kayıt örneği ayrıca yurtdışında iş başvurularında, okul kayıtlarında, miras işlemlerinde ve diğer birçok işlemde ilgili kişiden talep edilmektedir. Böyle bir durumda vukuatlı nüfus kayıt örneğinin, gideceği veya gönderilecek ülkenin göre hedef diline tercüme edilip, ardından ilgili makamların onaylarına sunulması gerekmektedir. Alle Tercüme Bürosu, nüfus kayıt örneği çevirisi işlemlerini  müşterinin istek ve beklentileri doğrultusunda titizlikle tercüme edip; gideceği ülkenin noter, apostil/tasdik, dışişleri ve konsolosluk makamlarının onaylarına sunulacak şekilde hazırlamaktadır.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Nedir?

Gündelik yaşantıda karşımıza sık sık çıkan “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” resmi işlemlerde yoğun olarak kullanılan resmi bir belgedir. Vukuatlı nüfus kayıt örneği bir bireyin, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının yani kısaca tüm aile bireylerinin doğum yerini, doğum tarihini liste halinde açık ve anlaşılır bir biçimde eksiksiz olarak gösteren resmi bir belgedir. Tüm aile bireylerine ait bilgilerin de açıkça yazılı olduğu bu belgeye aile nüfus kayıt örneği de denilmektedir. Devlet sisteminde kayıtlı olan açık adres bilgilerinin, evlenmenin ardından soyadı değişikliğine maruz kalan eşlerin kızlık soyadının, yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olanların diğer vatandaşlık bilgileri gibi bilgilerinin nüfus kayıt örneğinde yer almasından ötürü oldukça kapsamlıdır. Nüfus işlemlerinde vukuattan kasıt doğum, ölüm, evlenme, boşanma, adres bilgisi vb. gibi olayların nüfus kayıt örneği tablosunda gösterilmesidir. Bu nedenle “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” denilmektedir. Nüfus kayıt örneği çevirisi dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde hazırlandığı takdirde müşterinin işlemleri kolaylaşacak ve hızlanacaktır.