Home » Fatura Çevirisi

Fatura Çevirisi

Yurtdışından satın alınan malların, ürünlerin veya hizmetlerin karşılığında alınan faturalar, projenin veya ithalatın giderlerini ve hesabını çıkartmak ve aynı zamanda muhasebede gider olarak resmi bir belge olarak işlenmesi için; diğer taraftan yurtdışındaki müşterilerinize mal veya hizmet karşılığında sunacağız faturaların tercüme edilmesi gerekmektedir. Çoğu firma veya hizmet sağlayıcı artık faturalarını çift dilli veya İngilizce dilinde düzenlese de resmi bir belge olarak hesapta işlenmesi için yeminli tercüme bürosu tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir, ancak hâlâ birçok firma faturalarını kendi ülkesinin yerel dilinde düzenlemektedir. Dolayısıyla fatura içeriğini, ürün veya hizmet detaylarını, belirtilen garanti ve iade koşulları ve başka haklar ve sorumlulukları doğru bir şekilde anlamak ve ona göre işlem yapmak için faturanın tercüme edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Alle Tercüme Bürosunun ticari evraklarda uzmanlaşmış tercüman kadrosu, faturaları dikkatle tercüme edip, gerektiğinde resmi olarak işlenmesi için ilgili makamların onayına sunmaktadır.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Fatura Nedir?

Ticaret hayatında her bireyin ve kurumun aşina olduğu ve gündelik hayatta en sık kullandığı evraklardan biri de faturadır. Satılan bir malın veya yapılan hizmetin karşılığında müşterinin ödemesi gereken tutarı göstermek üzere malı satan satıcı ya da hizmeti sunan tarafından müşteriye, alıcıya verilen ticari bir belgeye fatura denilmektedir. Fatura, resmi ve kıymetli evrak kategorisine giren bir belge olduğu için sadece Maliye Bakanlığı’nın iznini alan matbaalar tarafından basılabilmektedir. Faturada düzenleme tarihi, seri ve numara, faturayı düzenleyen kişi ya da kurumun ismi ve varsa ticari unvanı, iş adresi ve bağlı bulunduğu vergi dairesi olmak zorundadır. Aynı şekilde müşterinin adı, ticari unvanı, adresi ve eğer bağlıysa vergi dairesi, satılan mal veya hizmetin türü fiyatı ve tutarı de olmak zorundadır.