Home » Bilgi Güvenliği ve Gizlilik

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik

Tercüme Hizmetlerimizde Bilgi Güvenliği ve Gizlilik

1. Her tür çeviri ilişkisi, ticari bir ilişkidir ve bu çerçevede bu ilişkinin amaç ve hedeflerine uygun bir şekilde değişik zamanlarda gerek yazılı gerekse de sözlü bilgi alışverişinde bulunacaklardır. Bu nedenle tarafların gizlilik koşullarına uyması temel esastır.

2. Gizli bilgi, taraflardan birinin her türlü ticari, siyasi, kültürel bilgi, buluş, iş, patent ya da iş kolundaki bir yöntemi hakkında taraflardan diğeriyle bu iş ilişkisinin bir sonucu olarak paylaşmasını içerir. Bu anlaşmanın gereği olarak tarafların elde ettiği her tür bilgi, muhafaza altında tutulmak zorundadır.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

– Taraflar bu bilgileri büyük bir gizlilik içinde korumak zorundadır.

– Herhangi bir üçüncü kişi ya da kuruma bu bilgileri vermemeyi ya da bu bilgiyi ifşa etmemeyi taahhüt eder.

– Bu bilgiyi aralarındaki ticari ilişkinin amaç ve hedefleri dışında kullanmamayı garanti eder.

3. Mahkeme ya da devlet kurumlarının yasal zorunluluklar dâhilinde bilgi talep etmesi durumunda açıklanması gerekli bilgiler gizli bilgi tanımına girmemekte ya da bilginin ifşa edildiği anlamına gelmemektedir.

4. Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgileri üçüncü kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

5. Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidir.

6. Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

7. Gizli bilgileri yapılmış olan sözleşmeye aykırı olarak ifşa edilmiş olan taraf, masrafları bu bilgi açıklayan taraftan tahsil edilmek şartıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde her tür kanuni yola başvurma ve zararını tahsil etmeyi karşı taraftan talep etme hakkına sahiptir.

8. Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır.

9. Bu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki ve iş ilişkisi herhangi bir sebeple sona erse dahi bu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecek, taraflar bu sözleşmeye uyacaktır. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

10. Sözleşmede yapılacak olan değişiklikler ancak yazılı olarak tarafların mutabakatıyla yapılabilir.

Web Siteleri ve Uygulamalar

Alle Tercüme Bürosunun halen yayında olan web sitesi, başka sitelere ve sosyal medya mecralarına link verebilir. Alle Tercüme bürosu bu link paylaşımlarında erişilen web sitelerinin ya da sosyal medya platformlarının içeriklerine ya da gizlilik uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluk taşımaz. Alle Tercüme Bürosunun web sitesinde yayınlanan reklamlar çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza sunulmaktadır.

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılar “çerez-cookie” olarak adlandırılan ve web sitesine girişi ve sitenin kullanımını kolaylaştıran küçük iletişim dosyalarını kullanır. Bu bilgileri web sitemizin sunucusunda saklanır. Web sitemize üyelik veya web sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) toplanabilir. Sitemize üye olanlar ya da bilgilerini sitemize yükleyenlerin bilgileri üçüncü taraf kişi ve kurumlara açıklanmayacaktır.

Bu sözleşme uygulanmakta olan gizlilik sözleşmesi yalnızca Alle Tercüme Bürosu’nun kullanımına yöneliktir, üçüncü taraf web sitelerini ve sosyal medya mecralarını bağlamaz.

Alle Tercüme Bürosu, kişi ve kurumlara ait gizli bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu saklamayı ve üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmamayı temel prensiplerinden biri olarak kabul eder ve bunu bütün müşterilerine taahhüt eder.