Home » Sözleşme Çevirisi

Sözleşme Çevirisi

Yurtdışındaki bir kurum veya firma ile yapılan bir anlaşma veya sözleşme, yapılacak iş, iş birliği veya projenin temel taşıdır, sözleşme maddeleri ve şartları işin veya projenin herhangi bir sorun ve zararla sonuçlanmaması ve ilerde oluşabilecek riskler ve anlaşmazlıklarda zararı ve sorumlulukları en aza indirebilmek için her zaman saatlerce verilen emek, mesai ve özenle düzenleniyor. Sözleşmenin her bendi ve her kelimesi işin doğru ilerlemesi ve hakların korunması açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle sözleşmelerin çevirisi yapılırken de aynı dikkat ve titizlikle yapılmalıdır. Bir maddenin esas metinde yanlış anlaşılması ve bu yanlış anlamanın çeviriye yansıması ileride ciddi sorunlara yol açacaktır. Alle Tercüme Bürosunun tecrübeli kadrosu sözleşmelerin önem ve hassasiyetinin farkında olarak ticari sözleşmeleri her iki tarafın hak ve sorumluluklarını doğru ve hatasız bir şekilde aktaracak bir şekilde hedef dile tercüme etmektedirler.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Sözleşme Nedir?

Ticarette, sanatta, sporda ve hayatın pek çok alanında hukuksal değeri olan ve tarafların karşılıklı olarak birbirlerine uygun irade beyanını içeren yazılı belgeyle tanımlanan işlemdir. Sözlü sözleşmeler de olabilir ancak yazılı ve imza altına alınan sözleşmelerin ispat kolaylığı nedeniyle hem kanuni değeri vardır hem de tarafları verdikleri güvencelere uymaya iter. Bu nedenle sözleşmeler, iki veya daha çok tarafın varlığını gerektirir. Sözleşmeler, tarafların haklarını, iradelerini ve kararlarını güvence altına alır. Kurumların faaliyetlerinde birçok sözleşme yapılabilmektedir. Kurumların çalışmalarını teminat altına almalarının ve haklarını, çıkarlarını korumalarının yolu, faaliyetlerini sözleşmelerle perçinlemektedir.