Home » Belge Tercümeleri » Ticaret Sicil Tasdiknamesi Çevirisi

Ticaret Sicil Tasdiknamesi Çevirisi

Şirketlerin, çeşitli ticari faaliyetlerinde gereksinim duyduğu ve çoğu zaman resmi işlemlerin kabul edilmesi ve onaylanması için zorunlu sayılan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özellikle yurtdışında faaliyet göstermek isteyen ya da ülke içindeki yabancı partnerlerle çeşitli seviyelerde sözleşmeler ve ortaklık belgeleri hazırlamak için talep edilebilmektedir. Ticaret Sicil Tasdiknamesi’nin aslına uygun ve talep eden müessesenin kriterlerine uyumlu bir şekilde tercüme edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Alle Tercüme Bürosu olarak ticari faaliyetlerinizi güven içinde yürütmeniz için gereksinim duyduğunuz Ticaret Sicil Tasdiknamelerinizin doğru, özenli ve titiz çevirisi için uzman ve profesyonel tercümanlarımızla hizmetinizdeyiz.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Ticaret Sicil Tasdiknamesi Nedir?

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16. maddesine göre düzenlenen MERSİS numarası, ticaret unvanı, gerçek kişi olan ticari işletmelerde işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösteren belgeye Ticaret Sicil Tasdiknamesi denilmektedir. Bir nevi ilgili kuruluşun kimlik bilgilerini içeren doküman olarak da kabul edilen tasdiknamede tescili yapan müdürlüğün adı, belgenin verildiği tarih, müdür veya müdür yardımcısının adı soyadı, imzası ve müdürlük mührü gerekmektedir. Ticari müesseselerin çeşitli zamanlarda resmi kurumlar ya da ticari faaliyetler sürecinde talep edilen bu belge, şirketin varlığının da resmi teyidi anlamına gelmektedir.