Home » Belge Tercümeleri » Tez Özeti Çevirisi

Tez Özeti Çevirisi

Tez Özeti Çevirisi, Akademik Çeviri kavramının en yoğun olarak hayat bulduğu alandır. Tez özeti, adeta araştırmanın ana fikrini temsil ettiği için tercümeyi yapacak uzmanın akademik dile hâkim olması, tez hangi alandaysa o alana dair terminolojiyi bilmesi zorunludur. Bunun yanı sıra Tez Özeti Çevirisi, hangi dile tercüme edilecekse hem kaynak dile hem de çevrilecek dile yetkin bir şekilde hakim olması gerekmektedir. Alle Yeminli Tercüme Bürosu, Akademik Çeviri konusunda uzman çevirmenlerle çalışarak her tür Tez Özeti Çevirisinin edilmesi hizmetlerini profesyonel ve uzman kadrosuyla sunmaktadır.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Tez Özeti Çevirisi Nedir?

Tez, akademik dünyanın en önemli çalışmalarından biridir. Akademik çalışmanın belki de giriş anahtarı olan tezler, büyük emekler ve çabalar, ciddi ve zaman alan araştırmalar neticesinde hazırlanmaktadır ve genellikle oldukça kapsamlı metinlerdir. Akademik metinlerin hazırlanmasında bir standart kural haline gelen tez özeti, tezlerin ana fikirlerinin ve araştırma konularının çerçevesinin çizildiği ve tezin başına konulan kısa açıklama bölümüdür. Tez özetleri, araştırmanın tamamının yansıtmak durumundadır. Böylelikle tezi okumak isteyenler, konunun ne olduğunu ve kapsamını öğrenmiş olurlar. Abstract olarak da adlandırılan tez özetleri Türkiye’de Türkçe yazılır ve zorunlu olarak da birebir İngilizceye de çevrilmek durumundadır. Ancak dünyanın değişik ülkelerinde değişik dillerde de tez özetleri hazırlanabilmektedir.