Home » Belge Tercümeleri » Adli Sicil Kaydı Çevirisi

Adli Sicil Kaydı Çevirisi

Adli Sicil Kaydı Çevirisi  yurtdışına vize başvurusundan iş başvurusuna, göçmenlikten evliliğe kadar birçok resmi işlemde başvuruda bulunan kişiden talep edilmektedir. Adli Sicil Kaydı Çevirisi yapıldıktan sonra noter onayı, apostil onayı, tasdik onayı, dışişleri onayı ve konsolosluk onayı gibi işlemleri gerektirebilir. Alle Yeminli Tercüme Bürosu hukuk diline hakim yeminli tercüman kadrosuyla Adli Sicil Kaydı Çevirisini büyük bir titizlikle gerçekleştirmektedir. Adli Sicil Kaydı Çevirileri teslim edileceği ülkenin yetkili makamlarının onayına sunulmak üzere usulüne uygun bir şekilde hazırlanmaktadır.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Adli Sicil Kaydı Nedir?

İnsanların hukuk sistemi içindeki resmi kayıtlarına veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayanılarak haklarındaki ceza ya da güvenlik önlemlerine dair her türlü bilginin kaydedilerek devlet arşivlerinde tutulduğu sisteme “Adli Sicil Kaydı” denilmektedir. Halk arasında “Sabıka Kaydı” olarak da anılan Adli Sicil Kaydı, kesinleşmiş mahkeme kararlarını içermektedir. Yasaların çeşitli sebeplerle Adli Sicil Kaydını arşivlemesi de mümkün olabilmektedir. Bu durumda Adli Sicil Kaydı Arşivinde tüm bilgiler yer alır. Bazen de arşivlenmez, bu durumda da arşivsiz Adli Sicil Kaydı olarak adlandırılır. Çoğu zaman iş başvurularında, yurtdışına çıkışlarda, göçmenlikle ilgili bazı işlerde, çeşitli resmi işlemlerde işletmeler, resmi kurumlar ya da mahkemelerce Adli Sicil Kaydı talep edilebilmektedir.