Home » Belge Tercümeleri » Ticaret Sicil Gazetesi Çevirisi

Ticaret Sicil Gazetesi Çevirisi

Sicil gazetelerde firma veya kurumun karşı tarafa sunacağı ilanlar tercüme edilir, yurt dışında yapılacak işleme bağlı olarak kuruluş ilanı, Ana sözleşme, kararlar, adres değişikliği, yetkilendirmeler, hisse devri vs. ilanlar tercüme edilip ve gideceği ülke ve sunulacağı kuruma göre resmi makamların onayına sunulur.

Sicil gazeteleri tercüme edildikten sonra onay makamlarına sunmak için artık asıllarının ıslak imzalı ve kaşeli olmasına gerek yoktur. TOBB web sayfasından gazete e-imzalı ve barkodlu bir şekilde indirildikten ve noter şerhi eklendikten sonra kaymakamlık ve dışişleri onayına sunulabilir. Alle Tercüme Bürosu gazetelerin e-imzalı nüshalarının alınmasından itibaren tercüme edilip apostil veya konsolosluk onayına kadar bütün süreci bizzat takip edip dosyanın son halini yurtdışına gönderilmeye hazır bir şekilde müşterilerine teslim etmektedir.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Ticaret Sicil Gazetesi Nedir?

Ticaret, toplum hayatında büyük bir rolü olan bir müessesedir. Günümüzde pek çok kurum ticari hayat içinde yerini alırken, kuruluş sürecini ve kuruluşun temellerini kanuni düzenlemelerin bir gereği olarak yayımlamak zorunda olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gazetesidir. Kurulan her şirket, belirli bir ücret karşılığında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ne ilan vermek zorundadır. Sicil Gazetesi, ticari işlemlerin güvenlikli bir şekilde ve usullere uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli teknik ve güvenlik ortamını sağlamakta etkili bir araçtır ve şirketlerin faaliyetleri için bir çerçeve çizer. Sicil Gazetesi, firmaların faaliyetlerini sürdürmesinde resmi bir evrak gibi kabul edilmektedir. Çünkü Sicil Gazetesi sadece kuruluş bilgilerini değil, şirket bünyesindeki bütün değişimleri ilan yoluyla yayımlayarak kamuya duyurur.