Home » Belge Tercümeleri » Noter Onaylı Çeviri

Noter Onaylı Çeviri

Hukuksal kurumlar olan noterlikler bağımsız olarak onaylama, denetleme ve belgelendirme yaparak vatandaşların işlerinin yürümesini mümkün hale getiren kurumlardır. Bir kamu hizmeti olan noterlik hukuki güvenliğin sağlanmasında ve anlaşmazlıkların önlenmesinde büyük bir rol oynar. Evrak düzenleme, devir teslim ya da vekalet gibi çeşitli işlemlerin yapılması için belge düzenlenmesini sağlar ya da düzenlenmiş belgelerin usule uygunluğunu onaylar. Noter onaylı her işlem, kanunen geçerli sayılmaktadır. Sözgelimi noter onaylı çeviriler, yasal işlemlerin yapılmasında resmi kabul görür.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Yurtdışından gelen veya yurtdışına gönderilecek evrakların tercüme edildikten sonra resmi makamlara sunulmak üzere noter onayından geçmesi gerekmektedir. Tercümelerin noter onayından geçmesi için belgenin altında yeminli tercüman ve yeminli tercüme bürosunun imza ve kaşesinin bulunması şarttır. Alle Tercüme Bürosu, tercümeleri, yeminli tercümanları ile tercüme ettikten sonra belgeleri noter onayına sunulmaya uygun bir şekilde hazırlayarak kurum veya firma adına noter onay işlemini takip edip çevirileri noter onaylı bir şekilde kurum veya firmaya teslim etmektedir.