Home » Sözlü Çeviri » Yeminli Sözlü Çeviri

Yeminli Sözlü Çeviri

Tercümanlık, insanlık tarihin en eski mesleklerinden biri olarak bilinmektedir. Farklı kültürlerin karşılaşması ve ortak değerler etrafında birliktelikler kurması, ekonomik, ticari, diplomatik, kültürel ve siyasi ilişkilerin kurulup geliştirilmesi farklı dillerin birbirine tercüme edilmesiyle mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle tarihi süreç içerisinde tercümanlık, toplumsal hayatın çok önemli mesleklerinden birisi haline gelmiştir.

Tercümanlık/çevirmenlik, kültürlerin dil yoluyla birbirlerine aktarılmasını mümkün hale getirdiği için özen, dikkat, yetenek ve yüksek düzeyde bilgi isteyen bir meslektir. Çeviride yapılacak hataların bazen çok ağır sonuçları da olabilir. Bu nedenle tercümanların çeviri yaptıkları diller kadar kültür ve değerlerini de bilmesi gerekmektedir.

Günümüzde sınırların önemsiz hale geldiği, ülkelerin birbirleriyle her türlü ilişkiyi geliştirdiği, turizmden sanata, ticaretten sağlığa akla gelen her konuda işbirliği ve ortaklıkların kurulduğu bir dünyada tercümanların rolü ve önemi daha da artmıştır.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Başlangıç zamanları ilk diplomatik ilişkilere dayandırılan sözlü tercüme, bugün dünyanın en saygın ve önemli mesleklerinden biri haline gelmiştir. Günümüzde çalışmaların devamı ve işlerin sürekliliği için profesyonel tercümanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Yeminli sözlü tercüme hizmeti de bu profesyonel ve kurumsal işlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Alle Tercüme Bürosu, profesyonel kadrolarıyla değişik dillerde yeminli sözlü tercüme hizmetleri sunmaktadır. Yeminli tercümanlık, profesyonel ve bu işi meslek edinmiş bir çevirmenin noter huzurunda yemin ederek yemin zaptı almasıyla başlayan ve yapılan çalışmalardır. Bu tercüman mesleki yeterliliği ve noter huzurunda tescil edilmiş profesyonelliğiyle yaptığı çevirileri tamamen bireysel ve profesyonel sorumluluk altında gerçekleştirir.