Home » Belge Tercümeleri » İş Bitirme Belgesi Çevirisi

İş Bitirme Belgesi Çevirisi

Tamamlanan ve onaylanan projelerin İş Bitirme Belgesi Çevirisi yurtiçinde veya yurtdışında yeni projelerin ihalesine katılmak veya yeni projelere teklifte bulunmak için talep edilebilmektedir. İş bitirme belgelerinde yazılan teknik terimlerin aslına ve terminolojisine uygun bir şekilde çevrilmesi, yeni projelerde verilecek teklifler için oldukça önemlidir. Bu doğrultuda teklifler için hazırlanan belgelerdeki doğru çevrilen İş Bitirme Belgesi Çevirisi, firmanın veya kurumun teklifini ciddi derecede etkilemektedir. Bu yüzden Alle Tercüme Bürosu olarak müşterilerin İş Bitirme Belgesi Çevirisi işlemlerini özenle ve terminolojisine uygun şekilde tercüme edip gerektiğinde resmi makamlardan onaylarını aldıktan sonra müşterilere teslim ediyoruz.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

İş Bitirme Belgesi Nedir?

Başta inşaat sektörü olmak üzere pek çok iş kolunda bir işin yapım sürecinin sonlandığına dair geçici kabul durumunu ifade eden belgeye İş Bitirme Belgesi denilmektedir. Hem kamuda hem de özel sektörde alınan işlerin gidişatını belirlemede büyük bir önem taşımaktadır. Bu belge, “İş Deneyim Belgesi” ya da “İş Denetleme Belgeleri” ve İş Yönetme Belgeleri” olarak da adlandırılmaktadır. İşi alan kişi ya da kurumun sözleşmeye uygun bir şekilde işleri tamamlaması durumunda, işi veren kurum tarafından “İş Bitirme Belgesi” alarak işin geçici kabulünü sağlamaktadır. İş Bitirme Belgesi, işlerin sözleşmelere uygun bir şekilde tamamlandığını gösteren önemli bir evraktır ve sözleşmelerin gerekliliklerinin yerine getirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır.