Home » Belge Tercümeleri » Tapu Çevirisi

Tapu Çevirisi

Türkiye’de çeşitli işlemlerin yapılması için üzerimize kayıtlı mülklerin Tapu ve Araç Sahiplik Belgelerinin Çevirisi sahibi olduğumuzu gösteren belgelerin onaylı tercümesi talep edilmektedir. Tapu ve Araç Sahiplik Belge işlemlerimizin tamamlanabilmesi için çoğu zaman hayati değerde önem taşımaktadır. Bu nedenle tapu ve araç sahiplik belgelerimizin doğru ve usulüne uygun bir şekilde tercüme edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler genellikle belirli bir formda ve şablonda olmakla beraber, özelliklerine göre kimi farklılılar da göstermektedir. Bu nedenle Tapu ve Araç Sahiplik Belgelerinin Çevirisi yapacak olan çevirmenlerin bu özgünlükleri ve bu alana dair terminolojiyi bilmesi gerekmektedir.

Alle Tercüme Bürosu olarak tapularınızın ve araç sahiplik belgelerinizin doğru ve usulüne uygun şekilde Tapu Çevirisi yapılması için uzman tercümanlarla ve konuya hâkim bir ekiple çalışmaktayız. İşlerinizin aksamaması için Tapu ve Araç Sahiplik Belgelerinin Çevirisi için Alle Tercüme Bürosunu seçiniz.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Tapu Çevirisi Nedir?

Yabancı uyruklu vatandaşların başka ülkelerde resmi ve kamu kurumlarında yapıkları tüm işlerde kendilerinin anadilinde yeminli sözlü tercüman tarafından sözlü tercüme ile işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Tapu dairelerinde alım satım devri işlemlerinde de Tapu Tercümesi ve Tapu Çeviri hizmetine itiyaç duyulmaktadır. Yeminli Tercüman, tapu dairesinde yapılacak Tapu Senedi Çeviri işlemlerine dair bilgilere hakim olmalıdır.

Çeşitli kurumlar tarafından talep edilen Tapu Senedi Çevirisi ile ilgili işlemlerinizi Alle Yeminli Tercüme Bürosu ile Gerçekleştirebilirsiniz.