Home » Belge Tercümeleri » Vekaletname Çevirisi

Vekaletname Çevirisi

Türk şirket veya kurumları yurtdışında temsilen veya yabancı şirket veya kurumları Türkiye’de temsilen iş ve işlemleri takip etmek, şirket kurmak, şube kurmak, anlaşma veya sözleşme imzalamak, alacakları tahsil etmek, evrak ve belgeleri teslim etmek ve teslim almak, bankada işlemleri gerçekleştirmek, şirket veya kurumun haklarını savunmak, adli, idari, mali vs. işleri yetkili makamlar nezdinde yerine getirmek, gümrük işlemlerini takip etmek ve diğer bütün iş ve işlemleri ilgili şirket veya kurumu temsilen takip etmek ve kendi imzası ile sonuçlandırmak için verilen vekaletname ilgili ülkenin resmi diline tercüme edilip yetkili makamların onayına sunulmalıdır. Vekaletnamede söz konusu olan yetkilerin doğru, net ve anlaşılır bir şekilde tercüme edilmez ise, o vekaletname, değersiz bir kâğıt parçası sayılacak ve harcanan bütün emek ve masraflar boşa gidecektir. Dolayısıyla vekaletnamenin çevirisi için doğru karar verip, güvenilir ve deneyimli tercüme bürolarına tercüme yaptırmak, vekilin yapacağı işi yabancı ülkede garanti altına almaktır. Alle Tercüme Bürosu vekaletnameleri hukuk diline hakım tecrübeli tercümanları ile hedef dile doğru, net ve açık bir şekilde tercüme edip, hedef ülkede herhangi bir aksilik yaşanmaması adına bütün gereken onayları almaktadır.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Vekaletname Nedir?

Herhangi bir konuda bir kişiye belirli bir konuya dair, resmi kurumlarda kişisel olarak bizim ya da kurumumuz adına yapılması gereken işleri yapabilmesi için verilen yetkiye vekalet, bu yetkinin yazılı haline de vekaletname denilmektedir. Vekalet tarafların rızasıyla yapılan bir işlemdir ve bir kişi başka bir kişi ve kurum adına sınırları belirlenmiş bazı işleri yapmakla sorumludur. Vekalet akli dengesi yerinde ve 18 yaşını geçmiş bireylere verilebilmektedir. Vekaletname, noter huzurunda ve resmi geçerliliği olan işlemlerle verilebilmektedir. Çeşitli vekaletname tipleri olmakla birlikte en yaygın vekaletnameler hukuki işlerin takibi için avukatlara verilmektedir.