Eğitim alanında yapılan makale tercümesi, tez tercümesi, ödev tercümesi, akademik belge tercümesi, ve akademik kitap çevirilerinin tamamına Akademik Tercüme denir. Akademik tercüme genellikle, akademisyenler, öğrenciler, öğretim görevlileri tarafından talep edilmektedir. Akademik tercüme yaparken yorum yapılmamalı ve kelimelerin anlamlarına dikkat edilmelidir. Akademik çeviriyi diğer çeviri türlerinden ayıran temel özelliklerden biri budur.

Akademik çevirilerde, çeviri yapılacak olan belge yazıldığı alan için büyük önem arz etmektedir. Tezler, akademik yazılar, akademik kitaplar çeviriye başlamadan önce kelimelerin tam karşılığının kullanılması için detaylı bir araştırma ve inceleme sürecinden geçmelidir. Akademik tercümelerinizi yaptırmadan önce, yapmasını istediğiniz kişi ya da kurumu detaylı bir şekilde araştırmalı ve yapabileceği konusunda emin olmalısınız.

Akademik Çeviri Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Akademik tercüme yapacak olan tercüman hem kendi dilinin hem de hedef dilin yazım kurallarına, kültürüne hakim olmalıdır. Ana dilinde yazım kurallarını ve dil bilgisini bilmeyen bir tercümanın hedef dile hakim olması beklenemez. Akademik çeviri konusundaki diğer bir nokta tercümanın çeviri yapacağı konuyu hakim olma durumudur. Akademik makaleler farklı uzmanlık alanlarında oluşturuldukları için içeriklerinde bol miktarda farklı terimler barındırırlar. Bu sebepten dolayı her tercümanın akademik çeviri yapabilmesi mümkün değildir. Tercüman, akademik tercüme konusuna hakim ve çeviri konusu metinde geçen kelimelere aşina olmalıdır. Konuya aşina olmayan bir tercüman tarafından yapılan çevirinin başarılı bir çeviri olması beklenemez.

Akademik tercümelerde bol miktarda özel uzmanlık gerektiren terimler kullanılır. Medikal terimler, mühendislik alanında kullanılan terimler, hukuki terimler ile farklı alanlara yönelik terimlerin bulunduğu akademik tercümelere başlamadan önce tercüme edilecek olan alanın konusuna yeterince hakim olduğundan emin olunmalıdır.

Akademik tercümelerde imla hatası yapılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle tercümeyi yapacak olan tercümanın noktalama işaretleri konusunda dikkatli olması önemlidir. Aynı zamanda akademik çevirilerde intihal olmaması ve benzerlik oranının düşük olması gözden kaçırılmaması gereken noktaların başında gelir. Akademik çeviri yapılırken makine çevirilerinden uzak durulmalıdır.

Akademik çeviri yapacak olan tercüman profesyonel, konuya hakim ve alanda gerekli deneyimlere sahip olmalıdır. Yapılacak olan çeviri bilimsel çalışma niteliği taşıdığından çeviri işlemi özenli ve dikkatli gerçekleştirilmelidir.

Alle Yeminli Tercüme Bürosunun uzman ve profesyonel kadrosundan Akademik tercüme işlemleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçin!