Home » Belge Tercümeleri » Yazılı Çeviri

Yazılı Çeviri Hizmeti

İnsanlık tarihi, farklı dil ve kültürden insanların ve toplumların karşılaşmasıyla ilerlemiştir. Her toplumun dili ve kültürü, diğer toplumun dili ve kültürüne tercüme edilerek siyasi, diplomatik, ticari, sportif ve diğer alanlarda ilişkiler geliştirilmiştir. Bu nedenle tercüme, insanlığın tarihi kadar eski bir meslektir. Bugün antik dillerin Rozetta Taşı gibi kadim bir belgede yazılı olan iki dilin yüzlerce yıl evvel birbirine tercüme edildiği bilinmektedir.

Yazılı çeviri, sözlü çeviriye oranla daha özenli ve dikkatli bir şekilde çevrilebilen metinlerin tercümesinde tercümanların yoğun olarak tercih ettiği bir çeviri türüdür. Başka bir dile yazılı olan bir metnin/belgenin, tercümanın ana diline tercüme edilmesi demek olan yazılı çevirinin pek çok türü vardır. En yaygın bilinen yazılı çeviri türleri, teknik metinlerin çevirisi, edebiyat çevirisi, akademik metinlerin çevirisi, sosyal bilimler ve insan bilimleri metinlerinin çevirisi, ticari metinlerin çeviri, resmi belgelerin çevirisi. 

Sözlü Çeviri Hizmeti

Kurumsal Yazılı Çeviri

Kurumlar, kuruluşlar ve kurumsal firmaların yurtdışı ve yabancılar ile olan ticari, hukuki, bilimsel, kültürel, sportif vb. faaliyetlerinde ve ilişkilerinde ihtiyaç duydukları yazılı çeviri hizmetlerini deneyimli ve alanında uzmanlaşan çeviri ekibimiz ile gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Diğer ülkelerdeki kurum, kuruluş ve firmalar ile sağlanan veya sağlanacak olan anlaşma ve iş birlikleri doğrultusunda gereken bütün resmi evrakları ilgili yetkililerin onayına sunulacak şekilde hazırlıyoruz. Hem yurtdışından gelen yabancı dilde olan ve hem Türkçe dilinde düzenlen ve yurtdışına gönderilecek olan evraklar aslına ve ayrıca ilgili alanda kullanılan terminolojiye sadık kalarak hedef dile çevirip, dil uzmanlarımız tarafından kalite kontrolünden geçtikten sonra müşteriye teslim edilmektedir. Müşterilerimizin kurumsal kimliğine ve iletişim tarzlarına uyumlu ve belirli bir tutarlık içinde kurumsal çeviriler yaparak iş birliğimizin süreklilik arz etmesini garanti altına alıyoruz.

Hiçbir kurumsal yazılı çeviri kalite kontrolünden geçmeden ve önceden birlikte belirlediğimiz kriterlere uygunluğu incelenmeden müşteriye teslim edilmez ve tercümeden sonra kalite kontrolü süreci gerçekleşirken müşteri ile belirlediğimiz zaman planına sadık kalarak tercümelerin kalite kontrolünü yapıp zamanında teslim ediyoruz.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Bireysel Yazılı Çeviri Hizmeti

Eğitim, iş, aile ve yaşam, sağlık, göç ve vs. amaçlarla yurtdışından gelen yabancılar ve gurbetçiler veya yurtdışına gitmeyi planlayan kişiler için bu süreç genelde meşakkatli ve idari formalitelerle dolu bir şekilde ilerliyor. Bu sürecin bir parçası olan evrakların çevrisi, işlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve hedefinize daha hızlı kolay ulaşmanızı sağlayabilir. Bu da dosyaların doğru ve hatasız bir şekilde çevrilmesini gerektiriyor. Dolayısıyla belgelerin çevirisini başlatmadan evvel gereken araştırmaları yapıp doğru karar vermenizi, deneyimli tercüme bürolarından hizmet almanızı tavsiye ediyoruz. Alle Tercüme Bürosu, yıllarca farklı ülkelere giden veya farklı ülkelerden gelen binlerce kişiye hizmet sunduğundan dolayı bu alanda gereken deneyim ve bilince sahiptir. Dolayısıyla bu süreçte yalnız değilsiniz.

Yazılı Çeviri Hizmetlerimiz

Ticari Belgeler

İmza Sirküleri

Ticaret Sicil Gazetesi

Vergi Levhası

Banka Belgeleri

Teknik Şartname

Faaliyet Belgesi

Sicil Tasdiknamesi

Maaş Bordrosu

Gümrük Evrakları

Fatura

Karar Çevirisi

Pazarlama Dosyaları

İş Bitirme Belgesi

Hukuki Belgeler

Vekaletname

Sözleşmeler

Mahkeme Kararı

Kişisel ve Bireysel Belgeler

Pasaport

Nüfus Kayıt Örneği

Bekarlık Belgesi

Adli Sicil Kaydı

Doğum Belgesi

Ehliyet

Evlilik Belgesi

Ölüm Belgesi

Formul A

Formul B

Formul C

Tapu

Nüfus Cüzdanı

Yerleşim Yeri Belgesi

Sağlık Raporu

Araç Tescil Belgesi

Eğitim ve Akademik Belgeler

Diploma ve Eğitim Belgeleri

Makale Çevirisi

Tez Özeti Çevirisi