Home » Belge Tercümeleri » Tapu ve Araç Sahiplik Belgeleri Çevirisi

Tapu ve Araç Sahiplik Belgeleri Çevirisi

Türkiye’de çeşitli işlemlerin yapılması için üzerimize kayıtlı mülklerin tapu belgeleri ve sahip olduğumuz araçların sahibi olduğumuzu gösteren belgelerin onaylı tercümesi talep edilmektedir. BU belgeler işlemlerimizin tamamlanabilmesi için çoğu zaman hayati değerde önem taşımaktadır. Bu nedenle tapu ve araç sahiplik belgelerimizin doğru ve usulüne uygun bir şekilde tercüme edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler genellikle belirli bir formda ve şablonda olmakla beraber, özelliklerine göre kimi farklılılar da göstermektedir. Bu nedenle bu belgelerin tercümesini yapacak olan çevirmenlerin bu özgünlükleri ve bu alana dair terminolojiyi bilmesi gerekmektedir.

Alle Tercüme Bürosu olarak tapularınızın ve araç sahiplik belgelerinizin doğru ve usulüne uygun şekilde tercüme edilmesi için uzman tercümanlarla ve konuya hâkim bir ekiple çalışmaktayız. İşlerinizin aksamaması için tapu ve araç sahiplik belgelerinin çevirisi için Alle Tercüme Bürosunu seçiniz.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği