Home » Belge Tercümeleri » Rapor Çevirisi

Firma veya Kurum Raporları Çevirisi

Yurtdışında faaliyet yürütmek isteyen işletmeler ya da ülkemizde ticari faaliyete başlayacak olan yabancı işletmeler, çoğu durumda kendilerinden talep edilen çeşitli raporların, Firma veya Kurum Raporları Çevirisi ihtiyacı içine girmektedir. Şirketlerin Faaliyet Raporları, Satış Raporları, Araştırma Raporları, değişik konularda hazırlanan Uzman Raporları, özel bir alana dönük hazırlanan Durum raporları, Öneri Raporları, yatırım, araştırma ve etütler için hazırlanan Bilimsel raporlar, İş raporları, Bilirkişi Raporları, Müfettiş Raporları gibi raporlar Alle Yeminli Tercüme Bürosunun ilgili terminolojiye hâkim tercümanları tarafından ihtiyaç duyduğunuz dile çevirisini yapmaktadır. Alle Yeminli Tercüme Bürosu, Uygunluk raporu tercümesi firmaların Kalite belgelerinin, Ekspertiz raporlarının, Fizibilite raporlarının, Analiz raporlarının, Endüstriyel araştırmalarının, Finansal raporların, Yapı denetim raporlarının, İstatistik raporlarının, Toplam kalite raporları ve Kalite Yönetim Sistemi raporlarının tercümesini başarıyla yapmaktadır.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Firma veya Kurum Raporları Nedir?

Ticari hayatın sürekliliği, denetimi ve kurumsal hafızasının oluşmasının en temel yolu firmaların faaliyet alanlarının tümünü raporlamasıdır. Şirketlerin hem kendi yönetim süreçlerini hem de mevcut ve potansiyel iş ortaklarını ya da resmi kurumları bilgilendirmek için hazırladıkları değişik raporlar bazen çok detaylı olabildiği gibi bazen de sadece bir alan yönelik spesifik raporlar olabilir ya da çok geniş bir tarih aralığını kapsayabileceği gibi kısa dönemleri de konu edinebilir. Raporlama tekniği, bilgi edinmenin, bilgi sunmanın ve denetime açık halde olmanın en etkili yoludur. Firmaların şeffaflığı ve hem resmi hem de özel olarak bilgilenmek isteyenlerin dikkatine sunulabilmesi için raporlar temel dokumanlardır. Firma veya Kurum Raporları Çevirileri yurtdışında ticari faaliyetleri sürdürebilmek açısından zorunlu unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir.