Home » Belge Tercümeleri » Ölüm Belgesi Çevirisi

Ölüm Belgesi Çevirisi

Yurtdışında mirasçılık, velayet ve cenaze taşıma işlemleri ile vefat eden kişinin hak veya yetki devirleri için kullanılan Ölüm Belgesi Çevirisi ilgili makamlardan talep edilebilmektedir. Bahsedilen işlerin düzgün ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için usulüne uygun bir biçimde çevirilmesi büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla Ölüm Belgesi Çevirisi güvenilir ve deneyimli tercümanlar tarafından usulüne uygun bir şekilde tercüme edilmelidir. Alle Tercüme Bürosu Ölüm Belgesi Çevirisi alanında bilgili ve uzman yeminli tercüman kadrosunun katkılarıyla evrakları en etkili biçimde çevirerek müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Ölüm Belgesi Nedir?

Bir bireyin ölümünün gerçekleşme zamanını, nedenini ve yaşamının sona erdiğini ispat eden resmi belgeye ölüm belgesi denilmektedir. Ölüm belgesi genellikle ölümün gerçekleştiği sağlık kurumlarında ya da en yakın sağlık kurumundaki bir hekim tarafından düzenlenmektedir. Ölüm belgesi olmadan cenaze nakil ve defin işlemi gerçekleşemediği gibi bazı resmi işlemlerin de yapılması mümkün olmamaktadır. Ayrıca yurtdışında miras, velayet, cenaze nakil vb. işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için de resmi makamlar tarafından Ölüm Belgesi Çevirisi talep edilebilmektedir. Bu yüzden resmi  işlemlerin yapılabilmesi için ilgili Ölüm Belgesi Çevirisinin ülkenin dili ve resmi prosedürlerine uygun olarak  hazırlanması büyük önem taşımaktadır.