Home » Belge Tercümeleri » Nüfus Cüzdanı Çevirisi

Nüfus Cüzdanı Çevirisi

Nüfus Cüzdanı Çevirisi; Vatandaşlık işlemleri, devletle ilgili işlemler, göçmenlik, mültecilik, evlilik ve benzeri işlemlerde talep eden ülkenin diline uygun ve prosedürlerin gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmelidir. Alle Tercüme Bürosu olarak Nüfus Cüzdanı Çevirisi / Kimlik Belgelerinin Çevirisi işlemlerinde, alanında uzman tercümanlarımız ile birlikte çalışarak müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Nüfus Cüzdanı / Kimlik Nedir?

Devlet tarafından vatandaşlarına verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını ayrıntılarıyla gösteren resmî belgeye nüfus cüzdanı ya da kimlik denilmektedir. Türkçede kimlik, kafa kâğıdı, kafa koçanı, nüfus kâğıdı, nüfus tezkeresi, hüviyet cüzdanı gibi farklı isimleri de bulunur. Bireyin kim olduğunun ve vatandaşlık bağlarının ispatı için resmi veya özel işlemlerde kullanılmaktadır. Türkiye’de nüfus cüzdanı ya da kimlik, bağlı bulunulan şehrin nüfus müdürlüklerinden; yurtdışında ise konsolosluklardan ya da büyükelçiliklerden temin edilebilmektedir. Nüfus cüzdanı çevirisi usullerine uygun bir şekilde yapıldığı takdirde bireyin işlemleri daha sorunsuz ve hızlı bitmektedir.