Home » Belge Tercümeleri » Faaliyet Belgesi Çevirisi

Faaliyet Belgesi Çevirisi

Yurtdışında ticari faaliyetlerde bulunmak veya şube kurmayı amaçlayan şirketlerden, söz konusu ülkede ilgili odada faal olduklarını gösteren Faaliyet Belgesi Çevirisi talep edilebilmektedir.  Faaliyet Belgesi (oda kayıt sureti) artık e-imzalı olarak temin edilmesinden dolayı  geçerlilik süreleri genelde bir aydır. Bu yüzden Faaliyet Belgesi Çevirisi yapılırken en güncel tarihli nüshası dikkate alınıp tercümeye eklenmelidir. Faaliyet Belgesi (oda kayıt sureti) bazı odalar tarafından Türkçe’ye ek olarak İngilizce dilinde de düzenlenmektedir. Eğer Faaliyet Belgesinin gönderileceği ülke, evrakın İngilizce çevirisini kabul ediyorsa Faaliyet Belgesi herhangi bir tercümeye gerek kalmadan, ilgili makamların onayını aldıktan sonra doğrudan karşı tarafa veya ilgili ülkenin makamlarına sunulabilir. Aksi takdirde talep edilen dile tercüme edilip gereken onaylar alındıktan sonra işleme alınmalıdır. Alle Tercüme Bürosu olarak müşterilerimizin  Faaliyet Belgesi Çevirisi işlemlerinizi çevirerek sizlerin hizmetine sunmaktayız.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Faaliyet Belgesi (Oda Kayıt Sureti)  Nedir?

Firmaların ve diğer ticari müesseselerin herhangi bir ticari ya da hukuki işlem için işlerini kanuni olarak yürüttüklerini gösteren belgeye Faaliyet Belgesi denilmektedir. Faaliyet Belgesi, bir firmanın, esnafın, şahıs firmalarının ve diğer ticari kuruluşların halen aktif olarak faaliyette olduğunun da ispatıdır. Özellikle resmi işlemlerde, bazı hukuki formalitelerin yerine getirilmesinde, bazı işlemler için gerekli izin ya da belgeleri temin etmekte bir firmanın kayıtlı olduğu odaya ait Faaliyet Belgesi istenmektedir. Aynı şekilde zaman zaman yapılmakta olan denetimlerde de kurallara uygun ve kayıtlı olduğu odanın prosedürlerine göre faaliyet yürüttüğünün tespiti için de bu faaliyet belgesi (oda kayıt sureti) istenmektedir.