Tercüman bir dilden başka bir dile çeviri yapan kişiye denir. Son dönemlerde dil öğrenmenin verdiği merak ile insanlar Yeminli Tercüman olmaya başlamıştır. Bu sebeple Yeminli Tercümanlık ve Tercümanlık en yaygın olan meslek dallarından biri haline gelmiştir. Binlerce farklı dilin bulunduğu bu çağda, yabancı bir dile hakim olan ve yabancı kültürdeki insanların birbirlerini tanımasını sağlayan  Yeminli Tercümanlar, çağın gerekliliklerini yerine getirmede sıkça başvurulan mesleklerdendir.

Yeminli Tercümanlar, Mütercim Tercümanlık / Dil Bilimleri gibi lisans bölümünden mezun olan ya da resmi bir kurumdan dil seviyesini ispatlayacak belge alan kişilerdir. Bu kişiler gerekli belgelere sahip oldukları için Tercümanlık yapabilirler. Yeminli Tercümanlığın temelinde normal Tercümanlık vardır. Normalde Tercümanlık yapmakta olan, ev, ofis gibi ya da bir firma adına çalışan Tercümanlar, yapmakta oldukları Tercümanlık mesleğini resmileştirip kamu alanında veya devlet kurum ve kuruluşlarında işlem yapma yetkisi alarak Yeminli Tercümanlık yapabilirler. Yeminli Tercümanlık yetkisini noterden almış oldukları izin tutanakları ile elde eder ve Yeminli Tercümanlık yaparlar. Yeminli Tercüman olabilmek için en az iki dile hakim olmak gerekir. Tercümanlık mesleğinde olduğu gibi Yeminli Tercümanlar da sadece konuşma dilini bilmek yeterli değildir. Tercüme edecekleri dilin, dil bilgisine ve kurallarında da hakim olmaları gerekir.

Yeminli Tercüman Olmak için Yabancı Dil Bilmek Yeterli Mi?

Tercüman olabilmek için en az iki dilin gramer yapısını, dilin kurallarını ve gerekirse dilin kullanıldığı ülkenin kültürüne hakim olmak gereklidir. Yeminli Tercüman olmak için ise bunların yanında dile hakim olduğunu ispatlayacak bir belgeye ihtiyacınız vardır. Lisans diploması, dil sınavlarından ve gidilen kurslardan alınan geçerli bir belge gerekmektedir. Özellikle yurt dışında yaşayan ve Türkiye’ye gelip Yeminli Tercümanlık yapmak isteyenlerin, dil bilgisini göstermek için aldığı eğitim belgelerini Türkçeye tercüme ettirip notere sunması gerekmektedir.

Türkiye’de Yeminli Tercümanlık yapabilmek için türk vatandaşı olması şartı bulunur. Eğer birey türk vatandaşı değilse o zaman Yeminli Tercüman olmak isteyen kişinin mavi karta sahip olması gerekmektedir. Yeminli Tercüman olmak isteyen birey türk vatandaşı değil ve mavi karta sahip değilse Yeminli Tercümanlık yapamaz.

Noter Yeminli Tercüme Nedir?

Tercüman olabilmek için en az iki dilin gramer yapısını, dilin kurallarını ve gerekirse dilin kullanıldığı ülkenin kültürüne hakim olmak gereklidir. Yeminli Tercüman olmak için ise bunların yanında dile hakim olduğunu ispatlayacak bir belgeye ihtiyacınız vardır. Lisans diploması, dil sınavlarından ve gidilen kurslardan alınan geçerli bir belge gerekmektedir. Özellikle yurt dışında yaşayan ve Türkiye’ye gelip Yeminli Tercümanlık yapmak isteyenlerin, dil bilgisini göstermek için aldığı eğitim belgelerini Türkçeye tercüme ettirip notere sunması gerekmektedir.

Noter Yeminli Tercüme, noterde yemin belgesine sahip olan Yeminli Tercümanlar tarafından yapılmış tercümedir. Tercümanlık yapan bireyin mesleğini resmileştirmek ve Yeminli Tercüman olabilmek için noter yemin belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olmayan Tercümanlar, Noter Yeminli Tercüme yapamazlar. 

Yeminli Tercüman ya da Tercüme Bürosu tarafından kaşelenip imzalanan çeviri belgesinin, noter tarafından da kaşelenip imzalanmasının ardından noter yeminli tercüme belgesi tamamlanmış olur

Yeminli Tercüman ve Yeminsiz Tercüman Arasındaki Fark Nedir?

Yeminli Tercüman, yaptığı bir tercümeyi imzalayarak ve kaşesini basarak resmi kurumlarda geçerli bir hale getirir. Yeminsiz Tercüman tarafından  yapılan bir tercümenin geçerliliği ve resmi kurumlarda  güvenilirliği yoktur. Yeminsiz Tercüman tarafından yapılan bir tercümeye noter onayı gerekmez. Noter onayı gibi bir resmi işleme ihtiyacınız varsa tercümeyi Yeminli Tercümana yaptırmanız gerekmektedir.

Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Tercüme Arasında Fark Var mı?

Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüman tarafından tercüme edilen ve tercüme eden Yeminli Tercümanın kaşe ve imzasının bulunduğu resmi geçerliliği olan belgelere denir. Noter Onaylı Tercüme ise kaynak dilden hedef dile eksiksiz ve doğru bir şekilde Yeminli Tercüman tarafından çevrilerek hazırlanan belgenin, noterde imzalanıp kaşe basılmasının ardından hazır olan belgedir.