Ticari sektörlerde yapılan evrak tercüme hizmetlerinin tamamına Ticari Tercüme denir. Ticari kurum ve kuruluşlar ihtiyaç duydukları tüm tercüme işleri için bünyelerinde bir tercüman çalıştırırlar ama çoğu şirket Yeminli Tercüme Büroları ile çalışmaktadır. Alle Yeminli Tercüme Bürosu olarak birçok alan ve konuda, yirmiden fazla dilde, sözlü ve yazılı tercüme hizmeti sunmaktayız. Alanında uzman tercüman kadromuzla, Ticari Tercümelerinizi gizlilik esasına dayalı bir şekilde yapıyoruz.

Ticari Tercümelerde yazılı çeviriler; Anlaşmalar, Ticari sözleşmeler, Bilançolar, Poliçeler, İhale belgeleri ve Kullanma talimatları en çok çevirisi yapılan belgeler arasındadır. Ticari Tercümelerin oldukça önem taşımasının nedeni ticarette iletişimi sağlamasıdır.

Kendi tercümanı olmayan şirketler, gerekli Ticari Çeviriler için, mutlaka Tercüme Büroları ile beraber çalışmalıdır. Tercüme Bürosu seçiminde, işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte olduğuna bakılması ve gerekirse Tercüme Bürosu ile iletişime geçerek detaylı bilgi alınması gerekmektedir.

Ticari Tercümelerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

  • Alanında uzman tercümanlar tarafından yapılmayan Ticari Çeviriler firmaya zarar verebilir,
  • Kaliteli bir Ticari Tercüme yapabilmek için, hedef dilde kültür ve metinlerin aktarımındaki alışkanlıkları iyi derecede bilmek gerekir.
  • Tercümanın yaptığı çeviri, hatasız ve metni okuyan yerel insanı rahatsız etmeyecek tarzda ifadeler içermelidir. 
  • Tercüman Ticari belgede yer alan metne bağlı kalmalıdır ve kullanılan terimleri doğru seçmelidir. 
  • Ticari Tercüme yapan tercüman mutlaka yorum yapmadan sadece metni çevirmelidir.

Noter Onaylı Ticari Tercüme

Noter onaylı Ticari Tercüme, noter tarafından kabul edilmiş tercümanlar tarafından çevrilen metinlerdir. Yeminli Ticari Tercümeler, çevirisi yapılan evrakın doğruluğunu garantilemek amacıyla yapılmaktadır. Yeminli Tercümenin doğru ve eksiksiz dil kuralları ile yapılması Tercüme Bürolarının sorumluluğu altındadır. Tercüman tarafından imzalanıp kaşe yapılan belgenin, noter tarafından da imzalanıp mühürlenmesi ile Noter Yeminli Çeviri Belgesi tamamlanmış olur.

Noter Yeminli Tercümeye Başvurulan Alanlar

Noterin verdiği referans evrak üzerinde ki gerekli güveni sağlamaktadır. Konsolosluklar ve mahkemeler gibi resmi daireler için talep edilen tercüme işlemlerinde, evrakların resmi niteliğe sahip olması gerektiği için yeminli tercüman tarafından yapılan tercümeye ve noter tasdikine ihtiyaç duyulur. Yeminli Tercüman tarafından hazırlanan belgeler kaşeli, imzalı ve resmi kurumlarda kabul görebilecek niteliktedir. Eğer belgeler resmi makamlara verilecek ise tercüme işlemi mutlaka yeminli tercüman tarafından yapılmalıdır.