Alle Yeminli Tercüme olarak alanında uzman olan tercümanlarımız ile yurt dışında kullanmak istediğiniz ya da yurt dışından gelen evraklarınızın tercümesine Evrak Tercüme işlemi denir. Evrak Tercüme işlemleri titizlik ve dikkatle yapılmalıdır.  

Çeviri yapacak olan tercüman, Evrak Tercüme yapabilmek için hedef dile hakim olmalıdır. Özellikle Evrak Tercüme yapacak olan tercümanların hedef dil hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması evrakların doğruluğu konusunda sorun yaşanmasına ve yapılması planlanan işlemden geri dönmesine neden olabilir. Bu tür aksaklıklar yaşanmaması için Evrak Tercüme işlemlerinin, diğer tüm tercüme işlemleri gibi profesyonel bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Evrak Çevirileri Noter Onaylı mı Olmalıdır?

Noter onayı, evrakı talep eden ilgili kurumun yapacağı işleme göre değişmektedir. Eğer Evrak Tercümesini isteyen kurum, belgenin noter onaylı olmasını isterse tercüman kaşe ve imzasının yanında noter onayını da yaptırmak gereklidir. Noter tasdiki istenen Belge Tercümelerinin arasında; pasaport, sözleşmeler, sertifikalar, sabıka kaydı, ikametgah belgesi ve hesap dökümleri gibi belgeler örnek verilebilir.

Noter onayı alınması planlanan belgelerinizin mutlaka yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Belge tercümelerinin üzerine çevirisini yapan tercüman, yaptığı çevirinin sorumluluğunu aldığına dair çeviriyi kendinin yaptığına dair imza ve kaşesini basar. Yeminli tercümanlara da yetki yine noter tarafından verilmektedir.  

Apostil Gereken Belge Çevirileri Hangileridir?

Apostil onayı, bir belgenin başka ülke tarafından geçerli sayılabilmesi için alınan bir tür olaydır. Apostil onayı, Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı’nda yazılmış olan “Lahey Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” ile taraf ülkelerde geçerliliği bulunan bir resmi tasdik şerhidir. Bu onay herhangi bir ülkede düzenlenmiş olan resmi bir belgenin söz konusu anlaşmayı imzalayarak taraflardan biri olan diğer bir ülkeye ibraz edilmesi durumunda belgenin geçerli olmasını sağlar. Apostil tasdiki, düzenlenen ülke içerisinde, kaymakamlık, valilik ya da yetki verilen resmi bir kurumda  ücretsiz olarak yapılmaktadır.