Çeviri yapılmak istenen kaynak dilin, hedef dile, o ülkenin kültürüne, geleneklerine, dilin kullanış özelliklerine ve sosyal koşullarına uygun şekilde yerine getirilmesine yerelleştirme denir. Yerelleştirme/Lokasyon işlemi çeviri işleminin bir alanıdır. Yerelleştirme işleminin uygulandığı alanların başında pazarlama alanları ve web site çevirileri gelir. 

Yerelleştirmede Dil ve Kültür Yetkinliği

Çevirilerde yerelleştirme yöntemi ile belirtilen şey hedef metnin alıcıya göre şekillenmesidir. Hedef dilden kaynak dile çeviri yaparken, sadece kelime bilgisi ile yapılan çevirinin doğru ve kaliteli olması beklenemez. Yapılan çevirinin aynı zamanda, dili kullanılan bölgenin kurallarına, toplumun yapısına ve kültürüne de uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Bu nedenledir ki, yerelleştirme çalışması, kaynak dilden hedef dile çeviri yapacak olan uzman çevirmenler tarafından gerçekleştirilmelidir. Uzman tercüman, çeviri yapılacak olan dilin karakteristik özelliklerini son derece iyi bilmeli, hedef dilin yapısına hakim olmalı ve dili konuşanların anlayacağı bir anlam bütünlüğü çıkarabilmelidir. Yerelleştirme çalışmasında amaç hedef dili konuşanların kültürel, sosyal özellikleri ve dili kullanma şekillerinin göz önüne alınmalıdır.

Yerelleştirme Alanları

Çeviride yerelleştirme işlemi bir çok alanda yapılmaktadır. Özellikle pazarlama alanı gibi mesajın hedef kitleye tam ve eksiksiz bir biçimde iletilmesi gereken durumlarda yerelleştirme işlemleri oldukça kullanılır. Tercümede lokalizasyonun kullanıldığı alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Dijital İçerik Yerelleştirmesi
  • Oyun Yerelleştirmesi
  • Web Site Yerelleştirmesi
  • Kitap Yerelleştirmesi
  • Multimedya Yerelleştirmesi
  • Yazılım Yerelleştirmesi