Home » Belge Tercümeleri » Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisi

Şirket veya Kurum Ana Sözleşmesi Çevirisi

Firmalar ve kurumların temelini oluşturan Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisi, girecekleri ihaleler ve projeler ve akdedecekleri sözleşmeler ve anlaşmalar açısından oldukça önem arz etmektedir. Dolayısıyla Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisinde şirketin unvanı, kurucuları, adresi, amaç ve maksatları, ortaklık payları, müdürleri ve temsil yetkililerinin bilgileri ve diğer detaylar hatasız ve kusursuz tercüme edilmelidir. Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisiler ayrıca ilgili şirket veya kurumun birçok ticari evrakında dayanak olarak da kullanılmaktadır. Bu da Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisinin önemini ikiye katlamaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisi oldukça önemli olduğundan tercüme işlemi bitince mutlaka yukarıda bahsi geçen bilgiler tekrar gözden geçirilmeli ve kalite kontrolünden geçmelidir. Alle Tercüme Bürosu olarak ticari belgelerde uzun yıllara dayanan deneyimimizden dolayı Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisi uzman kadrosu ile hedef dile özenle tercüme ettikten ve detayları ve bilgileri kalite kontrolünden geçirdikten sonra çeviriyi hatasız ve kusursuz bir biçimde müşterilerine teslim etmektedir.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Şirket veya Kurum Ana Sözleşmesi Nedir?

Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisi, ticari girişimin resmi yansıması olarak kabul edilen şirketlerin kuruluş sürecinde şirketin kurucu ortakları arasında yazılı olarak düzenlenerek imzalanan ve resmi niteliği olan belgedir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tasdik edilen bu belge, ortaklığın tüzel kişilik kazanabilmesi, izin ve tescil gibi başka işlemlerin de gerçekleşmesi için zorunludur. Bu belge, ortaklığın temel düzenini oluşturan, ortaklığın iç ve dış ilişkilerini, pay sahiplerinin ortaklığa ve birbirlerine karşı hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen çok taraflı ve şekle tabi bir sözleşme olarak bilinmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi aynı zamanda şirket ortaklığının kurulmasından sona ermesine kadar başvurulması ve uyulması gereken ve herkesi kapsayan kuralların bütününü kapsamaktadır. Yasal mevzuat, şirket kurucularının kendi iç düzenini ve kurallar silsilesini kendi özgün koşullarına uygun bir şekilde belirleme yetkisi vermektedir. Şirket esas sözleşmesi de denilen Şirket Ana Sözleşmesinde ortaklığın adı ve faaliyet konusu, kurucuları gibi temel hususlar belirtilmektedir. Bu nedenle Şirket Ana Sözleşmesi bir kuruluşun en temel belgesi olarak kabul edilmektedir.