Home » Belge Tercümeleri » Hazirun Cetveli Çevirisi

Hazirun Cetveli Çevirisi

Genelde bir şirketin proje veya ihalelere katılmasında kullanılan bir belge olan Hazirun Cetveli, şirketin ortaklarının hisse paylarını ve kurumsal toplantılardaki varlığını göstermektedir. Bu yüzden Hazirun Cetveli Çevirisi yapılırken hisse sahiplerinin kimlik bilgileri, payları, paylarının değeri, payların edinme şekli, katılım türü gibi bilgiler hatasız ve eksiksiz bir şekilde tercüme edilmelidir. Alle Tercüme Bürosu ticari belgelerin çevirisinde deneyimli kadrosu ile firmaların Hazırun Cetveli Çevirisi işlemlerini özenle gerçekleştirip ilgili makamların onayına sunulacak bir biçimde müşterilerine teslim etmektedir.

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Mütercim ve Tercümanlık Derneği Türkiye

Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

Türkiye Çevirmenler Derneği

Hazirun Cetveli Nedir?

Kısaca “Hazır Bulunanlar Listesi” demek olan Hazirun Cetveli ifadesi eski Türk Ticaret Kanununda kullanılırken, bugün aynı anlama gelmek üzere “Hazır Bulunanlar Listesi” ifadesi kullanılmaktadır. Ancak derneklerin, şirketlerin, vakıfların, ticari ortaklıkların ve her türden yasal kurumun toplantılarına katılmak üzere hazır bulunanların orada bulunduklarını resmi olarak teyit edip doğrulayan belgeye Hazirun Cetveli denilmektedir. Hazirun Cetvelinde adı ve imzası olanlar, söz konusu toplantıda alınan bütün kararlarda ya da uygulamalarda sorumluluklarının bulunduğunu  resmi olarak beyan etmiş olurlar. Hazirun Cetveli, olası bir incelemede ya da resmi kurumların denetlenmesinde resmi geçerliliği bulunan bir belgedir. Özellikle ihalelerde, yatırım süreçlerinde şirketlerin karar süreçlerinde yer alanların isimleri hazirun listesinde yer almaktadır.